Logistik

Som passar dig & dina behov

Logisk logistik som passar just dina behov

Vi vet hur viktigt det är med logistiklösningar som verkligen fungerar. Det var därför vi startade Logpart. Vi ville skapa en flexibel logistiklösning som bygger på kundens reella behov och som var allt annat än ett lager med in- och utleveranser. Idag är vi ett unikt logistikföretag som erbjuder ett brett utbud av olika typer av lönsamma lösningar för de flesta behov av anpassad logistik. Vi kallar det för One-Stop-Logistics. Vi ordnar allt som din verksamhet behöver för en optimerad logistiklösning. Välkommen!

Kunderna är viktigast

För oss på Logpart är våra kunder det allra viktigaste. Vi sätter deras behov i fokus och skapar utifrån det lösningar som passar deras behov. Vårt mål är alltid att du som kund ska känna att vi är som din egen logistikavdelning. Personligt, proffsigt och nära till hands. Då vet vi att du är nöjd och att vi har förstått hur vi kan serva dig på allra bästa sätt.

Logpart

Om företaget

Logpart AB är ett företag inom tredjepartslogistik med ett brett och flexibetelt  utbud av olika logistiktjänster. Vi erbjuder moderna och anpassade  logistiklösningar längs hela leveranskedjan till kunder inom främst beklädnads-, sport- och fritidsbranschen.

Våra kunder är i första hand fackhandelskedjor och specialiserade grossister med försäljning till detaljhandel. Vår mångåriga erfarenhet gör oss väl rustade att skapa effektiva logistiklösningar även för kunder i andra branscher.

Företaget är unikt inom sitt område när det gäller både resurser och kompetens. Rötterna finns inom handel och distribution snarare än i transport. Denna bakgrund gör att vi bättre kan förstå våra kunders behov och lättare kan applicera ett affärslogistiskt synsätt, som skapar mervärden och affärsnytta.

Vi skapar ökad konkurrenskraft, sänker dina logistikkostnader och ger dig möjligheter till ökat fokus på din kärnverksamhet.

Välkommen att kontakta oss!

 

Bakgrund

Basen för Logparts etablering är en omfattande logistikverksamhet, inklusive personell kompetens, som förvärvats i samband med att Reebok Scandinavia AB lade ner sin administration och distribution i Västervik.

Denna bakgrund medför en rad konkurrensfördelar:

 • Mer än 30 års erfarenhet av logistik kring egen grossistverksamhet: sortimentsutveckling, försäljning, marknadsföring, inköp, hemtagning, lagerhantering, samt fakturering
 • Erfarenhet av hantering av stora volymer i plocklager med ca 2,5 milj. artiklar per år
 • Stor branschkännedom och goda kundkontakter med ca 2500 kunder inom sko-, konfektions-, och sport/fritidsbranscherna i hela Norden
 • Stor flexibilitet och kundanpassade fullservicelösningar
 • Stor erfarenhet av import från Europa och Asien samt export, inom och utom EU
 • Ett modernt och för ändamålet anpassat datasystem
 • Företagsledning och personal med lång erfarenhet och spetskompetens inom olika logistikområden, samt erfarenhet från både grossist och detaljhandel

Personal

Maggan

JANNE

Janne L

ARBER

Arber L

Jonas

Jakob

EMIL

Emil L

VICTOR

Victor L

Micke

Christer

Ragnwaldh

Mats ”Pipen”

TORBJÖRN

Tjobben L

Tjänster

En tydlig trend inom handeln är att inleveranserna av varor styrs av det kortsiktiga behovet och kunderna kräver därför mindre, tätare och precisare leveranser. Det är Logparts ambition att utnyttja all vår kompetens för att möta dessa krav.

Även om transport, lagerhållning och hantering av varor är viktiga delar av logistikkedjan så räcker det inte att ha kontroll bara över dessa funktioner.

För att vara framgångsrik i den hårda konkurrens som råder krävs kunniga aktörer med ett totallogistiskt perspektiv, d.v.s. med en helhetssyn på hela processen från tillverkning till slutkonsument. Med vår stora erfarenhet från både handel och distribution kan vi därför erbjuda tjänster för de flesta funktioner längs hela logistikkedjan.

Vi arbetar med:

 • Inköp och produktion
 • Transport och dokumentation
 • Lagerhållning och distribution
 • Kundservice

LOGPART ONE-STOP-LOGISTICS

 • LAGER
 • E-HANDEL
 • HANTERING
 • AVROP

MER OM VÅRA TJÄNSTER

 • Lager och distribution

  • In- och utleveranser
  • Lagerhållning
  • Lagerrapportering
  • Plockning & packning
  • EDI
  • Tullager

  När era varor nått våra lager (f.n. ca 12000 m2 ändamålsenliga lagerytor) ansvarar vi för inlastning, leveranskontroll,dataregistrering, plockning och packning samt utleveranser till destinationer i hela världen.
  Här drar vi stor nytta av vår mångåriga erfarenhet av att plocka enskilda produkter ur brutna transportförpackningar.

  Vi har årligen plockat ca 2,5 miljoner produkter för distribution till detaljhandeln i hela Skandinavien.
  En erfarenhet som är ovärderlig då det gäller att undvika felleveranser och som tyvärr många
  stora logistikföretag med sitt ursprung i transport saknar.

  Vi har en extremt hög leveransprecision och stark serviceanda i vår verksamhet.

 • Transporter och dokumentation

  • Transportplanering
  • Kontakter och förhandlingar med fraktbolag
  • Fraktförsäkringar
  • Leveranskontroll
  • Tullhantering
  • Import/exportdokumentation
  • Betalningsdokument

  Ni kan med trygghet lämna över hela hemtagningsprocessen till oss, från det att er produkt skall lämna en tillverkare någonstans i världen till dess att den når vårt lager i Västervik. Detta arbete kan innefatta inköp av utrikes frakter, fraktförsäkringar, införtullning samt hantering av alla de dokument som krävs för detta.
  I kraft av stora volymer har vi förhandlat fram mycket konkurrenskraftiga priser på både ut- och inrikes frakter.

  Föredrar du som kund istället att själv förhandla och ingå egna fraktavtal så är det därför inget hinder i ett samarbete.

 • Inköp och produktion

  • Orderläggning
  • Produktionskontroll
  • Kvalitetskontroll
  • Leveransinstruktioner

  För företag som själva har mindre vana av att hantera dessa processer kan våra erfarenheter vara
  till stor hjälp särskilt i ett skede då man etablerar nya affärsrelationer i fjärran marknader.

  Genom vårt ursprung i handel (också i design och sourcing) med konsumentvaror har vi stor
  erfarenhet av att hantera nköpsprocesser. Alltifrån orderläggning, produktions- och kvalitetskontroll och leverensinstruktioner genom direktkontakter med tillverkare både i Europa och Fjärran Östern.

 • Kundservice

  • Orderhantering
  • Reklamationer
  • Telefonservice
  • Kvalitetskontroll
  • Varumärkning
  • Sam- och bipackningar
  • Fakturering
  • Returer
  • Betalningskontroll

  Vår erfarenhetsbakgrund har lärt oss betydelsen av att sätta god kundservice högst i våra prioriteringar. God kundservice handlar mycket om en känsla för kunden och kundens behov samt en utpräglad inneboende vilja hos all personal att så lång det över huvudet taget är möjligt svara upp till dessa behov. Vår personal har i de flesta fall mer än tio års erfarenhet från arbete i handel och distribution, vilket borgar för hög kvalitet i arbetet. Vi arbetar med ett stort mått av flexibilitet och gör gärna kundanpassade lösningar, både långsiktiga och akuta.
  Vi erbjuder kundservicetjänster som ordermottagning (via webb eller telefon), kvalitetskontroller, bipackningar, enklare sammansättning, hantering av returer och reklamationer, fakturering och betalningskontroll. Alltså i princip alla de kringtjänster, som du som har en bra produkt och en god marknadsplan behöver för att kunna förverkliga din affärsidé utan att skapa en egen organisation.

  Vi är till för att avlasta de risker som ligger i att ta på sig höga fasta kostnader i form av personal och lokaler, kostnader som kan vara svåra bära i konjunkturnedgångar eller säsongsfluktuationer.

E-handel

E-handeln växer kraftigt. Många nya företag etablerar sig och befintliga företag beslutar sig för att utnyttja Internet som ytterligare en kanal i sin marknadsföring. De nya etableringarna har ofta ett produktsortiment och en marknadsstrategi men inte de administrativa funktioner som krävs för en framgångsrik e-handel. De etablerade har kanske både administration och distribution men dessa är ofta inte anpassade för handel med enstaka artiklar direkt till slutkonsument.

Här kan Logparts mångåriga erfarenhet av handel med konsumentvaror, nästan alltid plockade i små volymer ur brutna transportförpackningar, vara av stort värde.
Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi hanterar allt från att sätta upp er webbshop till ordermottagning, telefonservice, hemtagning av produkter från tillverkare i hela världen, tullhantering, lagring, utleverans till konsument i hela världen samt fakturering och betalningspåminnelse.

Kontakt

Logpart AB

Telefon: +46 (0) 490 69 461

info@logpart.se

Baumansgatan 4
593 32 Västervik
Sweden